ZiyaretçilerimizWhat our visitors said


  • Imoga müzesi kendi türü içinde önemli ve tek örnek olarak karşımıza çıkar.Imoga Museum is important and unique within its type.
    - Prof. Dr. Kıymet Giray
  • Her türlü kurumsal çalışmaların yapıldığı salonları ile İmoga dünyanın sayılı müzelerinden biri olarak ortaya konmuştur.Imoga is one of the elite museums of the world with saloons for any conceptual studies.
    - Prof. Dr. Mürşide İçmeli