Dikey menüToggle sidebar

Adil Salih1964 yılında Trabzon'da doğdu. Köln Devlet Akademisi'nde konuk olarak çalışmalar yaptı, ve Avrupa'nın birçok müzesinde araştırma ve incelemelerde bulundu. Türkiye'ye döndüğünde Trabzon Belediyesi M. Koloğlu Kültür Merkezi'nde yöneticilik yaptı. 1994'te İstanbul'a yerleşti. 1998'de Çamlıca Sanat Evi'nde özgün baskı çalışmaları yaptı. Halen Kadıköy'deki atölyesinde resim çalışmalarını sürdürmektedir. Eserleri yurt içinde ve yurtdışında birçok resmi ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır. SERGİLER İlk kişisel sergisini 1983'te lise öğrencisiyken Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açtı. 1988 Oluşum Sanat Galerisi (Ankara), 1994 Artisan Sanat Galerisi (İstanbul), 1995 Atatürk Kültür Merkezi (Ankara), 1997 Galeri Dom (Avusturya), 1998 Artisan Sanat Galerisi (İstanbul), 1998 Emlak Bankası Sanat Galerisi (Ankara) gibi, birçok karma sergiye, sanat fuarlarına ve devlet sergilerine katıldı.

Adil Salih1964 Born in Trabzon. Worked as guest artist at Köln State Academy and made observations and investigations at many museums of Europe: On his return to Turkey, worked as manager at M. Koloğlu Cultural center in Trabzon. 1994 Moved to Istanbul. 1998 Worked at Çamlıca Original Printmaking Studio. At present, continues painting at his Studio in Kadıköy. His works are in many private and public institutions at home and abroad. EXHIBITIONS 1983 first one-man exhibition while a high school student at State Fine Arts Gallery. 1988 Oluşum Art Gallery (Ankara), 1994 Artizan Art Gallery(İstanbul), 1995 Atatürk Cultural Center (Ankara), 1997 Gallery Dom (Austria), 1998 Artizan Art Gallery (İstanbul), 1998 Emlak Bank Art Gallery (Ankara) and many group exhibitions, art fairs and government exhibitions.