Dikey menüToggle sidebar

Adnan Coker1927 yılında İstanbul'da doğdu. Samatya Hacı Kadın ilkokulu'nu, Davutpaşa Ortaokulu'nu ve Afyon Lisesi'ni bitirdi.1951'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) Resim Bölümü, Zeki Kocamemi Atölyesi'nden lisans diploması aldı. 1955'te Avrupa sınavını kazanarak devlet bursuyla Paris'e gitti. 1956-1957 yılları arasında Andre Lhote'un, 1957- 1960 yılları arasında da Henri Goetz'in Atölyesi'nde resim çalışmalarına devam etti. 1964'de ikinci kez, devlet bursuyla Paris'te W. Hayter Atölyesi'nde gravür, H. Goetz Atölyesi'nde resim çalıştı. 1965'te Avusturya bursuyla gittiği Salzburg Yaz Akademisi Emilio Vedova Atölyesi'nde soyut çalışmalar yaptı.1960'ta İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi öğretim kadrosuna katıldı. 1976 yılında profesör oldu. 1983'te Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanlığı görevini yürüttü. 1977-1979 yılları arasında Istanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü yaptı. 1993'te Çamlıca Sanat Evi'nde özgün baskı çalıştı. 1963'te Altan Gürman, Sarkis, Devrim Erbil ve T. Tura ile "Mavi Grup"u kurdu.

KIŞISEL SERGİLER 1953 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Salonu (Ankara), 1954 Non-Objektif ve Abstre Resimler Maya Sanat Galerisi (Istanbul), 1962 Guaşlar Türk-Alman Kültür Merkezi (İstanbul), 1973 Siyap Simetri Amerikan Kültür Merkezi (İstanbul), 1986 Minimal Simetri I. Maçka Sanat Galerisi (İstanbul), gibi.

KARMA SERGİLER 1953 14. Devlet Resim ve Heykel Sergisi (İstanbul), 1954 Maya Sanat Galerisi (İstanbul), 1961 Paris Musee d'Art Moderne'de ikinci Paris Bienali (Fransa), 1962 31. Uluslararası Venedik Bienali (İtalya), 1964 Çağdaş Türk Sanatı Sergisi (Roma, Berlin, Paris, Brüksel), 1974 Beyoğlu Şehir Galerisi İstanbul Deneysel Grubu Sergisi (İstanbul), 1985 Puşkin Müzesi Çağdaş Türk Resmi Sergisi (Moskova), 1987 Atatürk Kültür Merkezi Güncel Boyutlarıyla Resim Sanatımız (İstanbul), gibi.

ÖDÜLLER 1961 İstanbul Sanat Festivali Birincilik Ödülü, 1962 23. Devlet Resim ve Heykel Sergisi Birincilik Ödülü, 1973 7. DYO Resim Yarışması Başarı Ödülü, 1976 Uluslararası 11.İskenderiye Bienali Resim ikincilik Ödülü,1981Türkiye İş Bankası Büyük Ödülleri Resim Büyük Ödülü,1982 Ev Dekorasyon Dergisi Büyük Onur Ödülü, gibi.

Adnan Coker1927 Born in Istanbul. Graduated from Samatya Hacı Kadın elementary, Davutpaşa intermediary and Afyon high schools. 1951 Graduated from Istanbul State Fine Arts Academy (Mimar Sinan University) Painting Department, Zeki Kocamemi studio. 1955 Went to Paris on a government fellowship. 1956-1957 continued his painting studies in Andre Lhote studio, 1957-1960 Henri Goetz studio. 1964 Went for the second time with the government fellowship to Paris and studied engraving at W.Hayter studio and painting at H.Goetz studio. 1965 Made abstract paintings in Salzburg Suınmer Academy Emilio Vedova studio which he attended through a fellowship of Austria. 1960 Joined the academic staff of Istanbul State Fine Arts Academy. 1976 Became Professor. 1983 Became the chair of the Mimar Sinan University Fine Arts Faculty Painting Department. 1977-1979 Worked as the manager of the Istanbul Painting and Sculpture Museum. 1993 Worked at Çamlıca Original Printmaking Studio. 1963 Established the "Mavi Grup" together with Altan Gürman, Sarkis, Devrim Erbil and T. Tura.

MAJOR ONE-MAN EXHIBITIONS /953 Language History and Geography Faculty Halt (Ankara), 1954 Non Objective and Abstract Paintings Maya Art gallery (Istanbul), 1962 Guashes Turkish-German Cultural Center (Istanbul), 1973 Siyap Symetry American Cultural Center (Istanbul), 1986 Minimal Symetry 1. Maçka Art Gallery (Istanbul).
MAJOR GROUP EXHIBITIONS 1953 14th State Painting and Sculpture Exhibition (Istanbul), 1954 Maya Art Gallery (Istanbul), Second Paris Biennial at 1961 Paris Musee d'Art Moderne (France), 1962 3ıst international Venice Biennial (Italy), 1964 Contemporary Turkish Arts Exhibition (Roma,Berlin; Paris,Brussels), 1974 Beyoğlu City Gallery Istanbul Experimentary Group Exhibition (Istanbul), 1985 Puşkin Museum Contemporary Turkish Painting Exhibition (Moskow), 1987 Atatürk Cultural Center Our Painting Art in Todayis Terms (Istanbul).

MAJOR PRIZES 1961 Istanbul Art Festival First prize, 1962 23rd State Painting and Sculpture Exhibition First prize, 1973 7th DYO Painting Competition Achievement Prize, 1976 International 11th, Alexandria Biennial Painting Second Prize, 1981 Türkiye İş Bankası Great Awards Painting Grand Award, 1982 House Decoration Magazine Great Honour Prize.