Dikey menüToggle sidebar

 

cihat burak1915 yılında İstanbulda doğdu. Ortaöğrenimini Galatasaray Lisesinde yaptı. 1943 te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) Mimarlık Bölümünden lisans diploması aldı. 1953-1955 yılları arasında Birleşmiş Milletler bursuyla Fransaya, 1961-1965 yılları arasında da Fransa hükümetinin bursuyla Parise resim çalışmaları ve prefabrike yapım yöntemlerini incelemek üzere gitti. 1946-1947 serbest müteahhitlik, 1949-1951 Edremit Hastanesi şantiye şefliği, 1951-1959 Ankara Bayındırlık Bakanlığı Fen Heyeti Müdürlüğü,1963 ten sonra bir süre serbest mimarlık, 1966 da Kocaeli Bayındırlık Müdürlüğü Proje Bürosu Şefliği, 1966-1967 de Bursa Yapı işleri 2. Bölge Müdürlüğü Proje Bürosu Şefliği gibi çeşitli görevlerde bulundu. 1980 ve 1981de Çamlıca Sanat Evinde özgün baskı çalışmaları yaptı. 1994 yılında İstanbulda vefat etti.
SERGILER
İlk kişisel sergisini 1957 de İstanbul Beyoğlu Şehir Galerisinde açtı. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok sergilere katıldı.

ÖDÜLLER
1964 te Paris Galerie Interministeriel Başarı Ödülü, 1964te Paris-Utrillo Yarışması Gümüş Madalya, 1967 de Devlet Resim ve Heykel Müzesi Çağdaş Türk Resmi Birincilik Ödülü, 1982 6. Sedat Simavi Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü, gibi.

 

cihat burak1915 Born in Istanbul. Completed secondary education at Galatasaray High School. 1943 Graduated from the Architecture Department of Istanbul State Acaderny of Fine Arts (MimarSinan University). 1953-1955 Been in France on a fellowship of the United Nations. 1961-1965 Been in Paris on a fellowship of the French Government to carry out art work and to study prefabricated construction systems. 1946-1947 free-lance contractor, 1949-1951 Building Manager of Edremit Hospital, 1951-1959 Ministry of Public Works Technical Board Director in Ankara. 1963 Free-lance architect for a while. 1966 Kocaeli Public Works Department, Project Bureau Chief, 1966-1967 Bursa Construction Works 2nd Regional Directorate, Project Bureau Chief. 1980-1982 Worked at Çamlıca Original Printmaking Studio. 1994 Died in Istanbul.
MAJOR EXHIBITIONS
1957 First one-man exhibition in Istanbul Beyoğlu City Gallery. Took part in various exhibitions at home and abroad.
MAJOR PRIZES
1964 Paris-Galerie Interministerial Achievement Prize, 1964 Paris Utrillo Competition Silver Medal, 1967 State Painting and Sculpture Museum Contemporary Turkish Painting First Prize, 1982 6th Sedat Simavi Foundation Visual Arts Prize.