Dikey menüToggle sidebar

 

Elvan Tekcan1968 yılında Trabzonda doğdu. Ortaöğrenimini Kadıköy Anadolu Lisesinde yaptı. 1991de Boğaziçi Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden lisans diploması aldı. 1997de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Prof. Ergin INAN Atölyesinden yüksek lisans diplomasını aldı. Tezini Sanat işletmeciliği konusunda verdi. Türkiyede ilk kez Sanat işletmeciliği kavramını akademik ortamda gündeme getirerek, kurumların eğitim programlarının bu yönde düzenlemelere gitmesinde öncülük etti. Halen Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Programında Pazarlama ağırlıklı doktora eğitimini sürdürmektedir. 1985-1992 yılları arasında Çamlıca Sanat Evinde Dış ilişkilerden Sorumlu Koordinatör, 1992- 1994 yılları arasında Roche ilaç Firmasında Pazarlama ve Satış Departmanında Ürün Yöneticisi, 1996-1997 yılları arasında Yeditepe Üniversitesinde Güzel Sanatlar Fakültesi idari Dekan Asistanı ve Resim Bölümü Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1997den bu yana Artess Çamlıca Sanat Evinde Yönetici olarak görev yapmaktadır. 1985ten bu yana Çamlıca Sanat Evinde özgün baskı çalışmalarına devam etmektedir.
SERGILER
1994 BP Oil Avrupa, Genç Avrupalı Sanatçılar Projesi Genç Türk ve Azeri Sanatçılar Yarışması Sergisi (Çamlıca BP Yönetim Binası/İstanbul), 1994 55. Devlet Resim ve Heykel Sergisi Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü (Ankara), 1998 Artess, Çamlıca Sanat Evi Arşivinden Seçmeler: 15 Sanatçı, 15 Tat (Artess Sanat Galerisi/İstanbul), gibi.
YAYINLAR
Çeşitli dergilerde, sanatçı kataloglarında yayımlanmış yazılarından bazılarının bastıkları şunlardır: Türkiye Plastik Sanatlar Sektöründe İşletme Performansı Üzerine Bir Çalışma, Sanat Çevresi, Temmuz 1991;Gül Derman, Bizi Öyle Erken Bıraktın ki... Sanat Çevresi 1994; Belçikada Dört Öncü Türk Çağdaş Sanatçısı: Türkiyede Sanat, 1994: Türk Sanatı Avrupada, röportaj Vizyon Aktüel, Aralık 1994; Sadi Diren ve Gravürleri Üzerine Birkaç Söz, Sadi Diren Sergi Kataloğu, Nisan 1995; 35 Yıllık Bir Öykü, Süleyman Saim Tekcan Sergi Kitabı, Kasım1995; Edaya Mektup, Sanat Çevresi, 1998;Sanat Mucizevi Bir Sentez, 8 Çağdaş Türk Kadın Sanatçısı Sergi Kataloğu, Aralık 1998; Doğançayın Düşünce Vizörüne Yakalanan Görüntüler, Burhan Doğançay Sergi Kataloğu ve Sanat Çevresi Dergisi, Ekim 1998; gibi.

 


Elvan Tekcan1968 Born in Trabzon. Graduated from Kadıköy Anadolu Highschool. 1991 Graduated from Bosphorus University, Faculty of Economic and Administrative Sciences. 1997 Masters degree from Marmara University, Fine Arts Faculty, Painting Department, Prof Ergin İnan studio. Worked on thesis subject Arts Administration. Leaded educational programs of institutions proceed in this way by bringing up the subject of Arts Administration into Academic Field. At present continues her PhD study at Bosphorus University, Institute of Social Sciences Manage-ment Programme with major in Marketing. 1985-1992 Coordinator of Foreign Relations at Çamlıca Original Printmaking Studio, 1992-1994 Product Manager in Sales and Marketing Department at Roche Pharmaceuticals Company, 1996-1997 Administrative Dean Assistant and Research Assistant in at Yeditepe University Fine Arts Faculty. 1997 on working as Arts Manager at Artess Çamlıca Art Gallery Studio.1985 on continues her works on original printmaking at Çamlıca Original Printmaking Studio.
EXHIBITIONS
1994 BP Oil Europe, Young European Artists Project, Young Turkish and Azerbaijani Artist Competition Exhibition (Çamlıca BP Administration Building/Istanbul), /1994 55th State Art and Sculpture Exhibition Ministry of Culture Fine Arts General Management Building (Ankara), 1998 Selections from Artess Çamlıca Art Gallery Studio: 15 Artists,15 tastes (Artess Art Gallery/Istanbul).
PUBLICATIONS
Titles from various magazines and artist catalogues: July 1991, Sanat Çevresi A study on Administration Performance of Turkeys Visual Arts Sector, 1994 Sanat Çevresi, Gül Derman, You have left us so early,1994 Four Leader Contemporary Turkish Artists in Belgium: Art in Turkey,1994 Turkish Art in Europe, December 1994 Interview Vizyon Aktuel, April 1995 Sadi Diren Exhibitions Catalogue A few words about Sadi Diren and his engravings. Süleyman Saim Tekcan Exhibitions Book November 1995 A story of 35 years, Sanat Çevresi 1998 Letter to Eda, December 1998 Art Miraculous Synthesis 8 Contemporary Turkish Women Artists Exhibition Cataloguer, October 1998 Burhan Doğançay Exhibition Catalogue and Sanat Çevresi Magazine Visions caught in the viseur of Burhan Doğançay.