Dikey menüToggle sidebar

Ergin İnan1943 yılında Malatyada doğdu. 1968 de İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (Marmara Üniversitesi) Resim bölümünden lisans diploması aldı. 1968de aynı kurumda öğretim kadrosuna katıldı. 1969 da Salzburg Uluslararası Yaz Akademisinde Prof. Emilio Vedova ile çalıştı. 1971-1973 yılları arasında Alman hükümetinin bursuyla (DAAD) Münih Güzel Sanatlar Akademisinde Prof. Mac Zimmermanın atölyesine devam etti. 1978-1979 da aynı bursla Münih ve Berlin Güzel Sanatlar Akademilerinde çalıştı. 1985-1986 yıllarında Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulunda konuk profesör olarak bulundu. 1987de Çamlıca Sanat Evinde özgün baskı çalışmaları yaptı. 1982 de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1998de emekli oldu. Halen öğretim görevini Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde sürdürmektedir.

KİŞİSEL SERGİLER
1968 Alman Kültür Merkezi (İstanbul), 1978 Galeri Artisan (Ankara), 1984 Saatliche
Kunsthalle (Berlin/Almanya), 1986 Galeri Won (Seul/Kore), 1990 Galeri Sn Lukas (Brüksel), gibi.
KARMA SERGİLER
1974 Uluslararası Grafik Bienali (Almanya), 1975 Devlet Resim Sergisi (Ankara), 1977 Çağdaş Türk Resim Sergisi (New York/Amerika), 1983 43. Devlet Resim Sergisi (Ankara), 1990. Stockholm Sanat Fuarı (Isveç), gibi.
ÖDÜLLER
1974 te 35. ve 1975te 36. Devlet Resim ve Heykel Sergilerinde Başarı Ödülleri, 1977 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) Sanat Bayramı Yeni Eğilimler Sergisi Özgün Baskı Birincilik Ödülü, 1980 Frechan Almanya Uluslararası Grafik Bienali Madalya,1980 Arkeoloji Müzeler Acıkhava Sergisi Birincilik Ödülü, 1982 Kore Seul Uluslararası Minyatür Baskı Bienali Başarı Ödülü, 1982 Uluslararası Norveç Fredrikstad Baskı Bienali Onur Ödülü, 1983 Ingiltere Uluslararası 6. Desen Bienali Büyük ödül, 1984 Sedat Simavi Vakfı Plastik Sanatlar Ödülü, 1987 Sanat Kurumu Yılın Sanatçısı Ödülü, 1988 Uluslar arası 2. Asya-Avrupa Sanat Bienali Altın Madalya, gibi.

Ergin İnan1943 Born in Malatya. 1968 Graduated from the Painting Department of the State College of Applied Fine Arts (Marmara University). 1968 Joined the academic staff of the same institution. 1969 Worked with Prof. Emilio Vedova at the Salzburg International Summer Academy. 1971-1973 Studied at Prof. Mac Zimmerman's studio at Munich Academy of Fine Arts on a fellowship from the German Government (DAAD). 1978-1979 Studied at Munich and Berlin Fine Arts Academies on the same fellowship. 1985-1986 Visiting professor at Berlin Fine Arts College.1987 Worked at Çamlıca Original Printmaking Studio. 1982 Marmara University Faculty of Fine Arts academic staff member. 1998 Retired. Currently holds a teaching post at the Faculty of Fine Arts of Yeditepe University.
MAJOR ONE-MAN EXHIBITIONS 1968 German Cultural Center (Istanbul), 1978 Artizan Goller), (Ankara), 1984 Saatliche Kunstalle (Berlin/ Germany), 1986 Gallery Won (Seul/Korea), 1990 Gallery Sn Lukas (Brussels).
MAJOR GROUP EXHIBITIONS
1974 International Graphic Biennial (Germany),1975 State Painting Exhibition (Ankara), 1977 Contemporary Turkish Paintings Exhibition (New York/USA), 1983 43rd State Painting Exhibition (Ankara), 1990 10th Stockholm Art Fair (Sweden).
MAJOR PRIZES 1974 35th State Painting and Sculpture Exhibition Achievement Prize, 1975 36h State Painting and Sculpture Exhibition Achievement Prize, 1977 Istanbul State Academy of Fine Arts (Mimar Sinan University) Art Festival New Tendencies Exhibition Original Prints First Prize, 1980 Frechan Germany International Graphic Biennial Medal, 1980 Archeology Museums Open-air Exhibition First Prize, 1982 Seul Korea International Miniature Print Biennial Achievement Prize, 1982 International Norway Fredrikstad Print Biennial Honor Prize, 1983 England International 6th Design Biennial Grand Prize, 1984 Sedat Simavi Foundation Plastic Arts Prize, 1987 Art Institution Artist of the Year Prize, 1988 International 2nd Asia-Europe Biennial Gold Medal.