Dikey menüToggle sidebar

erol akyavas1932 yılında Istanbulda doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) Mimarlık Bölümünü bitirdi. 1948 de Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesinde resim çalışmalarına başladı.1949 da Siyasal Bilgiler Okuluna girdi, resme olan ilgisinden dolayı okulu bırakarak Parise gitti. Fernand Leger ve Andre Lhote'un Atölyelerinde çalıştı. 1951'de ABD'ne gitti, resim çalışmaları ile birlikte Illinois Teknoloji Enstitüsünde mimarlık öğrenimi gördü. Mies Van der Rohe'nin ve Frank Lloyd Wright'ın öğrencisi oldu. Mimar Eero Saarinen ile yedi yıl çalıştı. 1977 ve 1984 yıllarında Çamlıca Sanat Evin'de özgün baskı çalışmaları yaptı. Daire ve Kare Grubu'na katıldı. KİŞİSEL SERGİLER
1982 Bremen Müzesi (Almanya), 1982 Stuttgart Müzesi (Almanya), 1987 Urart Sanat Galerisi (Istanbul), 1988-1.989 Çağdaş Sanatlar Enstitüsü (Londra), gibi. KARMA SERGİLER 1961 Modern Sanatın Tarihi (New York), 1987 ve 1989 1. ve 2. Uluslararası İstanbul Bienali (istanbut),1990 Ermitaj St. Petersburg, 1992 Galerie Castille (Paris), ÖDÜLLER 1985 Jacmson Pollock Ödülü.
KOLEKSİYONLAR
Yapıtları Bremen ve Stuttgart müzelerinde yer almaktadır.

erol akyavas1932 Born in Istanbul. Graduated from Istanbul State Fine Arts Academy (Mimar Sinan University) Architecture Department. 1948 Started painting at Bedri Rahmi Eyüboğlu studio. 1949 Entered Political Science School, left school because of his interest in painting and. went to Paris. Worked in the studios of Fernand Leger and Andre Lhote. 1951 Went to USA, together with his painting studies he alsa studied architecture in the Illinois Technology Institute. The student of Mies Van der Rohe and Frank Lloyd Wright. Worked with the architect Eero Saarinen for seven years. 1977 and 1984 Worked at Çamlica Original Printmaking Studio. Joined in the Circle and Square Groups.
MAJOR ONE-MAN EXHIBITIONS
1982 Bremen Museum (Germany), 1982 Stuttgart Museum (Germany), 1987 Urart
Art Gallery (Istanbul), 1988-1989 Contemporary Arts Institute (London).
MAJOR GROUP EXHIBITIONS
1961 History of Modern Arts (New York), 1987 and 1989 ıst and 2nd Istanbul Biennial (Istanbul), 1990 Hermitage St.Petersburg, 1992 Gallery Castille (Paris).
MAJOR PRIZES
1985 Jacmson Pollock Prize.
COLLECTIONS
Bremen and Stuttgart Museums.