Dikey menüToggle sidebar


ferruh basaga1914 yılında Istanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sarajevo'da yaptı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden (Mimar Sinan Üniversitesi) lisans diploması aldı. 1940'ta Nazmi Ziya, Leopold Levy ve Zeki Kocamemi ile çalıştı. 1940-1950 yılları arası Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü, Araştırma Basın Dağıtım Görevlisi olarak çalıştı. 1951-1954 yılları arasında Yeni Kolej Lisesi Resim Sanat Tarihi öğretmenliği görevinde bulundu. 1979'da Çamlıca Sanat Evi'nde özgün baskı çalışmaları yaptı. Abidin Dino, Agop Arat, Avni Arbaş, Fethi Karakaş, Fuat İzer ve diğer bazı sanatçılarla Yeniler Grubu'nu kurdu. 1941'de bu grubun ilk sergilerine katıldı. 1970-1980 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak eğitim kadrosuna katıldı.
Müstakil Ressamlar Cemiyeti, Türk Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği, Ressamlar Derneği ve Yeniler Grubu üyesidir.

ESERLERI
1955 Heybeliada Deniz Harp Okulu Mozayiki, 1961 T.B.M.M Vitrayı ve Mozayiki, 1968 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Vitrayı, 1963 Hacettepe Üniversitesi Seramikleri,1970 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Vitrayı, İstanbul Belediye Sarayı, İzmir Efes Oteli, gibi birçok yerlerde mozayik, fresk, vitray ve seramik çatışmaları bulunmaktadır.
ÖDÜLLER
1940 Halkevleri Resim Yarışması Birincilik Ödülü, 1949 Devlet Resim ve Heykel Sergisi Birincilik Ödülü, 1985 Sedat Simavi Plastik Sanatlar Ödülü, gibi.
KOLEKSİYONLARI
Eserleri Resim Heykel Müzeleri'nde, yurtdışındaki resmi ve özel kurumlarda, özel koleksiyonlarda ve çeşitli otel ve bankalarda bulunmaktadır.

ferruh Basaga1914 Born in Istanbul. Completed primary and middle schools in Sarajevo. Graduated from Istanbul State Fine Arts Academy (Mimar Sinan University). 1940 Worked with Nazmi Ziya, Leopold Levy and Zeki Kocamemi. 1940-1950 Worked as Research Press Distribution Responsible in Ministry Press and Publishing General Directorate. 1951-1954 Worked as Painting Art History teacher in New Collage Highschool. 1979 Worked at Çamlica Printmaking Studio. Established the "Group of the New together with Abidin Dino, Agop Arat, Avni Arbaş, Fethi Karakaş, Fuat Izer and some otherartists.
1941 Joined the first exhibitions of this group.1970-1980 Joined the academic staff at the Mimar Sinan University Fine Arts Faculty. Member of the Association of the Independent Painters, Association of the Turkish Painters and Sculptors, Association of painters and Group of The New.

WORKS 1955 Heybeliada Navigation Army Academy Mosaic, 1961 T.B.M.M. Stained glass and mosaics, 1968 ODTU stained glass, 1963 Hacettepe University Ceramics, 1970 Gülhane Military Medicine Academy Stained glass, Istanbul Municipiality House, Izmir Efes Hotel and many other places mosaics, frescos, stained glass and ceramics. MAJOR PRIZES
1940 Public houses Painting Competition First Prize, 1949 State Painting and Sculpture Exhibition First Prize, 1985 Sedat Simavi Foundation, Plastic Arts Prize. COLLECTIONS
His works are present at the Painting and Sculpture Museums, private and public institutes abroad, private collections and various hotels and banks.