Dikey menüToggle sidebar

Filiz basaran1951 yılında Balıkesir'de doğdu. Orta öğrenimini İstanbul Erenköy Kız Lisesi'nde tamamladı. 1973'te İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (Marmara Üniversitesi) Resim Bölömü'nden lisans diploması aldı. 1966'da Londra'da Dil eğitimi, çeşitli müzelerde inceleme ve araştırmalar yaptı. 1977'de Avusturya hükümetinin bursuyla Salzburg Uluslararası Yaz Akademisi'nde Prof. jose Cuiha ile resim çalışmaları yaptı. 1987'de Çamlıca Sanat Evi'nde özgün baskı çalışmaları yaptı. 1978'de İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Resim Bölümü'ne asistan olarak girdi ve 1983'te öğretim üyeliğine kabul edildi. Çalışmalarını sanatçı ve eğitimci olarak aynı kurumda sürdürmektedir.

KİŞİSEL SERGİLER
1966 Türk Turizm Ofisi (Londra), 1980 Artisan Sanat Galerisi (Ankara), 1981 ve 1988 Urart Sanat Galerisi (İstanbul), 1984-1987- 1990-1994 Urart Sanat Galerisi (Ankara)
KARMA SERGİLER
1974 Uluslararası iskenderiye Bienali Sergisi (Mısır), 1977 Hamburg Kleine Galeri Küçük Keramikler Sergisi (Almanya), 1977 Uluslararası Salzburg Yaz Akademisi Resim Atölyesi Sergisi (Avusturya), 1981 Uluslararası 14. Grafik Sanatlar Bienali (Yugoslavya), 1981 Uluslararası 6. Grafik Sanatlar Bienali (Norveç), 1983 Karma Resim Sergisi (Abu Dabi), 1987 Uluslararası Premio Baskı Bienali (İtalya), 1987 Türk Resminden Bir Kesit Sergisi (Londra), 1987 İstanbul Ressamlarından Bir Grup Sergisi (Danimarka), 1990 Bastia'daki İstanbul Sergisi (Bastia/Fransa), gibi.
ÖDÜLLER 1973'de 7. DYO Resim Yarışması Başarı Ödülü, 1974'de 10. iskenderiye Bienali Resim Dalı Başarı Ödülü, 1975'de 9. DYO Resim Yarışması Başarı Ödülü, gibi.

filiz basaran1951 Born in Balıkesir. 1973 Graduated from Istanbul State Academy of Applied Fine Arts (Marmara University) Painting Department. 1966 studied language in London and mode research and observations in various museums. 1977 Studied painting at Salzburg International Summer Academy with Prof. Jose Cuiha. 1987 Worked at Çamlıca Original Printmaking Studio. 1978 Joined the Istanbul State Academy of Applied Fine Arts Painting Department as assistânt. 1983 Accepted as teacher in the same department. She continues her studies at the same institute since then as artist and trainer.

MAJOR ONE-WOMAN EXHIBITIONS 1966 Turkish Tourism Office (London), 2980 Artizan Art Gallery (Ankara), 1981 and 1988 Urart Art Gallery (Istanbul), 2984-2987- 2990- 1994 Urart Art Gallery (Ankara).
MAJOR GROUP EXHIBITIONS
1974 International Alexandria Biennial Exhibition (Egypt), 1977 Hamburg Kleine Gallery Small Ceramics Exhibition (Germany), 1977 International Salzburg Summer Academy Painting Studio Exhibition (Austria), 1981 International 14th Graphical Arts Biennial (Yougoslavia), 1981 International 6th Graphical Arts Biennial (Norway), 1983 Group Painting Exhibition (Abu Da/30,1987 International Premo Print Biennial (Italy), 1987 A Section from Turkish Art (London), 1987 A Group from Istanbul Painters Exhibition (Denmark), 2990 Istanbul Exhibition in Bastia (Bastia/France).
MAJOR PRIZES
7th DYO Painting Exhibition Achievement Prize, 1974 loth Alexandria Biennial Painting Branch Achievement Prize, 1975 9th DYO Painting Competition Achievement Prize.