Dikey menüToggle sidebar

mahmut celayir1951 yılında Bingöl'de doğdu. 1978'de İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (Marmara Üniversitesi) Resim Bölümü'nden lisans diploması aldı.1990'da Çamlıca Sanat Evin'de özgün baskı çalışmaları yaptı. 1982-1984 yılları arasında Eskişehir TV Enstitüsü'nde Grafik ve Stüdyo dekoru çalışmaları ve İstanbul Devlet Tiyatrosunda realizatör olarak çalıştı. Halen Stuttgart'ta yaşamaktadır.

KİŞİSEL SERGİLER
1977 ve 1981 Taksim Sanat Galerisi (İstanbul), 1985-1988-1990 Vakko Sanat Galerisi (İstanbul),1987 ve 1989 Galeri Oberlicht (Berlin), 1992 Halkbank Sanat Galerisi (Ankara), 1993 Galeri Uriel (Stuttgart), 1995 Theaterhaus Waangen, (Stuttgart), gibi. KARMA SERGİLER
1977 İstanbul Sanat Bienali, 1981 42. Devlet Resim ve Heykel Sergisi (İstanbul), 1982 Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Sergisi (İstanbul),1983 DYO 17. Resim Sergisi (İstanbul), 1984 Enka Bilim ve Sanat Ödülleri Sergisi (İstanbul), 1985 Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Günümüz İstanbul Sanatçıları Sergisi (İstanbul), 1992 Geleneksel Yıllık Sergi Württembergischer Kunstverein (Stuttgart/Almanya), 1995 Karma Sergi Galeri Fluxus (Stuttgart/Almanya), gibi.
ÖDÜLLER
1978 Görsel Sanatçılar Derneği Ödülü, 1983 17. DYO Resim Yarışması Ödülü, 1984 Enka Bilim ve Sanat Ödülleri Mansiyon, 1985 Talens Resim Yarışması Mansiyon, 1986 Viking Kağıt Sanayii Özgünbaskı Yarışması Ödülü, gibi.

mahmut celayir1951 Born in Bingöl. 1978 Graduated from Istanbul State Applied Fine Arts School (Marmara University) Painting Department. 1990 Worked at Çamlıca Original Printmaking Studio. 1982-1984 Graphical and Studio Decoration works at Eskişehir TV Institute and as realizator at Istanbul State Theater. At present lives in Stuttgart.

MAJOR ONE-MAN EXHIBITION
1977-1981 Taksim Art Gallery (Istanbul), 1985-1988-1990 Vakko Art Gallery (Istanbul), 1987-1989 Gallery Oberlicht (Berlin), 1992 Halkbank Art Gallery (Ankara), 1993 Gallery Uriel (Stuttgart), 1995 Theaterhous Waangen (Stuttgart).

MAJOR GROUP EXHIBITIONS
1977 Istanbul Art Biennial, 1981 42nd State Painting and Sculpture Exhibition (Istanbul), 1982 Abdi İpekçi Peace and Friendship Exhibition (Istanbul), 1983 DYO 17th Painting Exhibition (Istanbul), 1984 Enka Science and Art Awards Exhibition (Istanbul), 1985 the Society of Painting and Sculpture Museums Present Day Artists Exhibition (Istanbul), 1992 Traditional Yearly Exhibition Württembergischer Kunstverein (Stuttgart/Germany), 1995 Group Exhibition Gallery Fluxus (Stuttgart/Germany). MAJOR PRIZES
1978 Visual Artists Foundation Prize, 1983 17th DYO Painting Competition Prize, 1984 Enka Science and Art Mention, 1985 Talens Painting Competition Mention, 1986 Viking Paper Industry Unique print work Competition Prize.