Dikey menüToggle sidebar

mehmet ozer1945 yılında Gümüşhane'de doğdu.1968'de İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (Mimar Sinan Üniversitesi) Resim Bölümü'nden lisans diploması aldı. 1978'de Avusturya hükümetinin bursuyla Salzburg Yaz Akademisi'nde taş baskı çalışmaları yaptı. 1986'da Çamlıca Sanat Evi'nde Özgün baskı çalışmaları yaptı. 1975'te İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu öğretim kadrosuna katıldı. 1983'te sanatta yeterlilik eğitimini tamamladı.1986'da doçent, 1993'te profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde ve Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

KİŞİSEL SERGİLER
1976 Taksim Sanat Galerisi (İstanbul), 1984 Galeri Sanat Yapım (Ankara), 1985 Galeri En (İstanbul), 1989 Garanti Sanat Galerisi (İstanbul), 1996 Türkuaz Sanat Galerisi (Ankara), gibi.
KARMA SERGİLER
1987 İstanbul Sanatçıları Sergisi (Copenhagen/Danimarka), 1989 Günümüz Türk Sanatı Sergisi (Achen/Almanya),1990 Özgünbaskı Resim Sanatımızdan Bir Kesit Benadam Sanat Galerisi (Istanbul), 1991 Bizlerden ve Onlardan Sanatsal Bakışlar Tem Sanat Galerisi (İstanbul), 1992 Günümüz Türk Sanatı Sergisi (Trieste/İtalya), gibi.
ÖDÜLLER
1984 Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Günümüz Sanatçıları 5.İstanbul Sergisi Desen Dalı Ödülü, 198418. DYO Resim Yarışması Başarı Ödülü, 1986 Türkiye Jokey Klubü Resim Yarışması Birincilik Ödülü, 1986 Viking Kağıt Sanayii 4. Özgün Baskı Resim Yarışması Başarı Ödülü, 1987 Uluslararası Olimpiyat Komitesi Spor-Sanat Yarışmalı Sergi İkincilik Ödülü, gibi.

mehmet ozer1945 Born in Gümüşhane. 1968 Graduated from the Painting Department of the State College of Applied Fine Arts (Mimar Sinan University). 1978 Litography work at Salzburg Summer Academy on a fellowship of the Austrian Government. 1986 Worked at Çamlıca Original Printmaking Studio. 1975 Joined the academic staff of the State College of Applied Fine Arts. 1983 Completed his education in competence in arts. 1986 Became an assistant professor. 1993 Became a professor. Currently works as academic staff at the Faculty of Fine Arts of Marmara University and at the Faculty of Fine Arts of Yeditepe University.

MAJOR ONE-MAN EXHIBITIONS
1976 Taksim Art Gallery (Istanbul), 1984 Gallery Art Production (Ankara), 1985 Gallery En (Istanbul), 1989 Garanti Art Gallery 1996 Türkuaz Art Gallery (Ankara).
MAJOR GROUP EXHIBITIONS
1987 Istanbul Artists Exhibition (Copenhagen/Denmark), 1989 (Achen/Germany), 1990 A Cross-section of Our Art of original Printmaking Benadam Art Gallery, 1991 Artistic Views from Us and Them Tem Art Gallery (Istanbul), 1992 Turkish Art of the Present Day Exhibition (Trieste/ Italy).

1984 Painting and Sculpture Museums Society the 5th Artists of the Present Day Exhibition Design Prize, 1984 18th DYO Painting Competition Achievement Prize, 1986 Turkish Jokey Club Painting Competition First Prize, 1986 Viking Paper lndustries 4th Original Prints Competition Achievement Prize, 1987 International Olympics Committee Sports-Arts Exhibition 2 nd Prize.