Dikey menüToggle sidebar

nancy atakan1946 yılında Roanoke, Virginia, ABD'nde doğdu. Mary Washington College Güzel Sanat ve Sanat Tarihi Bölümü'nden lisans diploması aldı. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora çalışmasını tamamladı. 1983- 1997 yılları arasında Robert Kolej'de resim öğretmenliği yaptı. 1986'da Çamlıca Sanat Evi'nde özgün baskı çalışmaları yaptı. 1996'dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Ingiliz Edebiyatı Bölümü'nde ders vermektedir.

KIŞISEL SERGILER
1986 Galeri Lebriz (İstanbul),1988 Artizan Sanat Galerisi (İstanbul), 1990 Galeri MD (İstanbul), gibi.
KARMA SERGİLER
1994 Çalışma Sanat Tanımı Topluluğu F. Ilgaz Merkezi (İstanbul), 1996 Söz Yitimi/Anlam Yitimi/İletişim Sizlik, Aynalı Pasaj (Istanbul), 1997 Arada, Atatürk Kültür Merkezi (İstanbul),1998 Ardarda Arnavutköy Atölye (İstanbul), gibi.

nancy atakan1946 Born in Roanoke,Virginia, USA. Graduated from Mary Washington College Fine Arts and Art History Department. 1995 Completed doctorate study in Mimar Sinan University Social Sciences lnstitute. 1983-1997 worked as painting teacher at Robert College. 1986 Worked at Çamlıca Original Printmaking Studio. Since 1996 teaching at Bosphporus University English Literature Department.

MAJOR ONE-MAN EXHIBITIONS
1986 Gallery Lebriz (Istanbul), 1988 Artizan Art Gallery (Istanbul), 1990 Gallery MD (Istanbul). MAJOR GROUP EXHIBITIONS
1994 Work Art Description Association F:Ilgaz Center (Istanbul), 1996 Losing Words/Losing Meanings/Lack of Communication, Aynalı Pasaj (Istanbul), 1997 Between, Atatürk Cultural Center (Istanbul), 1998 Consecutive Arnavutköy Studio (Istanbul)