Dikey menüToggle sidebar

ruth brenner1942 yılında Almanya'da doğdu. Ortaöğrenimini Almanya'da tamamladı. 1949'da Würzburg Üniversitesi'nden Hemşire Sertifikası aldı. Aynı dönemde Greete Kaltenegger'le özel resim çalışmalarına başladı. Bu çalışmalarına 1957-1961 yılları arasında Kolombiya'da devam etti ve Alman Kültür ve Sanat Grubu sanat faaliyetlerine katıldı. 1961-1970 yılları arasında Viyana Sanat Okulu'nda Prof. Matejka Felden'in öğrencisi oldu. 1970- 1975 yılları arasında Almanya'ya yerleşti, 1975-1980 yılları arasında da Viyana'ya geri dönerek sanat faaliyetlerini Manfred Ebster ile çalışarak devam etti ve bu arada muhtelif yaz akademilerine katıldı. Bir dönem Türkiye'ye gelen sanatçı 1980-1991 yıllarında Istanbul'da sanat faaliyetlerini derinleştirerek devam ettirdi. Bu arada 1990'da Çamlıca Sanat Evi'nde özgün baskı çalışmaları yaptı. 1991'den 1997'ye kadar Meksika'da çeşitli resim, grafik ve diğer sanat faaliyetlerinde bulundu. Sanatçı, Almanya'da yaşamakta ve aktif sanat çalışmalarını sürdürmektedir.

KİŞİSEL SERGİLER
1982 N. Werner Expos (İstanbul), 1983 Galeri Armo (İstanbul), 1985 Goethe Enstitüsü (Ankara), 1986 Galeri BM (istanbul),1987 Sandoz Sanat Galerisi (İstanbul), 1991 İbrahim Paşa Sarayı (İstanbul),1993 Lourdes Cumacero Galerisi (Meksika), 1996 Goethe Enstitüsü Retrospektif Sergi (Meksika),
KARMA SERGİLER
1987 Salzburg Yaz Akademisi Grup Sergisi (Avusturya), 1988 Uluslararası Kanagawa Grup Sergisi Japonya), 1992 Alman Elçiliği Grup Sergisi (Meksika), 1997 Malta Bienali (Malta), gibi.

ruth brenner1942 Born in Germany. High school education completed in Germany. 1949 Received nursing certificate from University of Würzburg. Same period, started private painting with Greete Kaltenegger. 1957-1961 Continued these studies in Colombia and participated in the artistic activities of German Cultur and Art Association. 1961-1970 studied with Prof. Matejka Felden at Vienna Art School. 1970-1975 Settled in Germany. 1975-1980 Returned to Vienna and continued artworks with Manfred Ebster and attended various summer academies. 1980-1991 continued artworks intensively in Istanbul. 1990 Worked at Çamlıca Original Printmaking Studio. 1991-1997 did many painting, graphics and other artistic activities in Mexico. Artist is living in Germany and continues her artworks.

MAJOR ONE-WOMAN EXHIBITIONS
1982 N.Werner Expos (Istanbul), 1983 Gallery Armo (Istanbul), 1985 Goethe Institute (Ankara), 1986 Gallery BM (Istanbul), 1987 Sandoz Art Gallery (Istanbul), 1991 İbrahim Paşa Palace (Istanbul), 1993 Lourdes Coumacero Gallery (Mexico), Retrospective Exhibition (Mexico).
MAJOR GROUP EXHIBITIONS
1987 Salzburg Summer Academy Group Exhibition (Austria), 1988 International Kanagawa Group Exhibition Oapan), 1992 German Embassy Group Exhibitions (Mexico), /997 Malte Biennial (Malta).