Dikey menüToggle sidebar

sadi diren1927 yılında Istanbul'da doğdu. 1946'da Saint-Michel Fransız Lisesi'nden mezun oldu. 1947-1948 yılları arasında Ankara ve Istanbul Hukuk Fakültesi'ne iki yıl devam etti. Daha sonra girdiği Istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) Seramik Bölümü'nden 1953'de lisans diploması aldı. 1955-1964 yılları arasında davetli olarak Almanya'ya gitti. Seramik sanayisinde tasarımcı ve serbest sanatçı olarak çalıştı, araştırma ve incelemer yaptı. 1964 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi öğretim kadrosuna girdi. 1970'te Profesör oldu. Üç dönem Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'nda bulundu. 1964'de Eczacıbaşı Seramik Fabrikaları'mn süs ve mutfak eşyaları bölümüne müdür ve sanatçı olarak girdi. 1994'de Çamlıca Sanat Evinde özgün baskı çalışmaları yaptı.

KIŞISEL SERGILER
1953 Maya Galerisi (İstanbul), 1954 Helikon Derneği (Ankara), 1956 Frankfurt Kunstkabinett, 1959 Hannover Dümler Breiden Pavyonu, 1960 Düsseldorf, Hetjens Müzesi, 1963 Münih Stenzel Galerisi (Almanya), 1976 Türk-Alman Kültür Merkezi (Ankara), 1984 Garanti Bankası Sanat Galerisi (İstanbul), gibi.
KARMA SERGILER
1955 Cannes Uluslar arası Seramik Sergisi, 1958 Stuttgart El Sanatları Sergisi (Almanya), 1965 Cenevre Uluslararası Çağdaş Seramik Sergisi, 1971 Faenza Uluslararası Çağdaş Seramik Sergisi, 1972 Amerikan Kültür Merkezi Sergisi (İstanbul),1973 50. Yıl Türk Seramik ve Cam Eserleri Sergisi (Ankara), 1983 Anadolu Medeniyetleri Sergisi Istanbul), 1989 Destek Reasürans Sanat Galerisi (Istanbul), gibi. DUVAR PANOLARI
Tarabya Oteli (İstanbul), Atatürk Kültür Merkezi (İstanbul), Pe Re Ja Fabrikası (İstanbul), Koç Holding (İstanbul), Marmara Oteli (Ankara), Coca Cola Fabrikası (Adana), Şekerbank (Ankara), Strasbourg Avrupa Konseyi Binası (T.C'nin armağanı) gibi Önemli yapılarda seramik duvar panoları bulunmaktadır.
KOLEKSİYONLAR
Yapıtları Düsseldorf Hetjens Müzesi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Milano Dr. Adriano Totti, Düsseldorf Peter Florack, Köln Dr. Funke Kaiser, Köln Keramik Weber gibi birçok resmi kurumlarda, müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır.

sadi diren1927 Bom in Istanbul. 2946 Graduated from Saint Michael French High School.1947-1948 Attended for two years Ankara and Istanbul Faculties of Law. 1953 Graduated Istanbul State Fine Arts Academy (Mimar Sinan University) Ceramics Department-1955-1964 Went to Germany on an invitation. Worked as designer and free-lance artist in the ceramics industry, did research and observations. 1964 loined the staff at Istanbul State Fine Arts Academy. 1970 became Professor. Worked as Dean for three terms in Mimar Sinan University Fine Arts Faculty. 1964 Worked as administrator and artist in the Eczacıbaşı Ceramic Factories Decoration and Kitchenware section. 1994 Worked at Çamlıca Original Printmaking Studio.

MAJOR ONE-MAN EXHIBITIONS
1953 Maya Gallery (Istanbul), 1954 Helikon Foundation (Ankara), 1956 Frankfurt Kunstka-binett,1959 Hannover Dümler Breiden Pavillion, 196o Düsseldorf, Hetjens Museum, 1963 Münich Stenzel Gallery (Germany), 1976 Turkish-German Cultural Center (Ankara), 1984 Garanti Bank Art Gallery (Istanbul).
GROUP EXHIBITIONS
1955 Cannes International Ceramic Exhibition,1958 Stuttgart Handicrafts Exhibition (Germany), 1965 Geneve International Contemporary Ceramic Exhibition, 1971 Faenze International Conternporaıy Ceramic Exhibition, 1972 American Cultural Center Exhibition (Istanbul), 1973 50 Th year Turkish Ceramic and Glass Works Exhibition (Ankara), 1983 Anatolian Civilizations Exhibition (Istanbul), 1989 Destek Reasürans Art Gaflet), (Istanbul).
WALL PANELS
Tarabya Hotel (Istanbul), Atatürk Cultural Center (Istanbul), Pe-Re-Ja Factory (Istanbul), Koç Holding (Istanbul), Marmara Hotel (Ankara), Coca Cola Factory (Adana), Şekerbank (Ankara), Strasbourg European Council Building (Gift of Turkish Government). 
COLLECTIONS 
Düsseldorf Hetjens Museum, Istanbul Paintings and Sculpture Museum, Milano D, Adriano Totti, D,sseldorf Peter Florack, Köln DcFunke Kaiser, Köln Keramik Weber and such government institutions, museums and private collections.