Türkiye’nin İlk Çağdaş Özgün Baskı Resim Müzesi, IMOGA

IMOGA, Anadolu yakasında, Acıbadem ile Göztepe arasında, Çamlıca tepesinin eteklerinde konumlanan bir muhitte, gelişmekte olan Ünalan mevkiinde ana üretim ve sunum binası olarak yapılandı. 2000 m2 kapalı alana sahip binanın çeşitli etkinlik ve amaçlara hizmet etmek üzere kurgulanmış altı katı bulunuyor. Giriş ve altındaki iki kat ile beraber toplam 1100 m2 sergileme alanı olarak tasarlanan bölümde, sürekli koleksiyondaki eserler dönüşümlü olarak sanatseverlere sunuluyor. Binanın birinci katında Artess, Süleyman Saim Tekcan Özgün Baskı Atölyesi üretim ve çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İkinci katta Heykeltıraş Ali Teoman Germaner’in heykel atölyesi sanatseverleri karşılıyor.

Binanın en üst katında ise müzenin kapsamlı sanatsal etkinliklerine ev sahipliği yapacak çok amaçlı bir salon bulunmakta. Dünyadaki karşılığı ile gerçek anlamında bir müze kavramına yaklaşılması amacıyla mekanda, görsel sanatların yanı sıra sanatın çeşitli alanlarındaki üretimler için de imkan yaratılıyor. IMOGA bünyesinde yine dünya standartlarında bir eser arşiv sistemi bulunuyor. Ayrıca, müzenin gerektirdiği yan fonksiyonlar olan çerçeve atölyesi ve fotoğraf stüdyosu da binanın içinde bulunan diğer gereksinimler arasındadır. Yönetim ofisleri, toplantı bölümü ve grafik tasarım ofisinin konumlandığı çatı katı ile müzenin mekanları tamamlanıyor.

Tüm katlarda bulunan birer stüdyo daire ise atölyede çalışmak üzere gelen yabancı sanatçıların, bina içinde misafir edilmelerine olanak sağlıyor. Böylece üretilen eserlerin uluslararası sanat alanında gördüğü kabul ve atölyenin olanaklarının uluslararası boyutta sanatçılara açılmış olması, IMOGA’yı dünya boyutunda konumlanan bir kurum statüsüne taşıyor.

Artess Özgün Baskı Atölyesi’nde Türk ve yabancı sanatçılara gravür, ipekbaskı, linolyum, litografi gibi çeşitli özgünbaskı tekniklerinde eserler üretebilecekleri her türlü üretim imkanları sunulurken, sanatçılar bizzat yürüttükleri kendi üretimleri esnasında, atölyenin uluslararası boyuttaki bilgi ve sanat tecrübesinden de faydalanma imkanı buluyorlar. Artess anlayışı; özgünbaskı teknikleri, sanatçılar tarafından bir ‘çoğaltma’ tekniği olarak değil, aksine özgün bir eser üretmede özgün baskının teknik olanaklarının getirileri ile sanatçılara yeni yaratım imkanları sunan bir ‘yaratma’ tekniği olarak algılanır. Bu anlayış çerçevesinde sunulan teknik danışmanlık ile atölyede üretilen eserlerin özgünlüğü, üretim kalitesi ve özgün baskı yetkinliği Artess güvencesi altına alınmış olur. Artess Özgün Baskı Atölyesi ve IMOGA için güvenirlilik ve sanatsal etik gerek sanatçıların üretimi açısından, gerekse özgünbaskı alıcısı açısından son derece önem taşır. IMOGA prensipleri sayesinde, sanat üretimi etiği her yönü ile üretim ve satış aşamasında titizlikle kontrol altında tutulur, sanatçı ve sanat alıcısının hakları karşılıklı olarak korunur.

 

The First Printmaking Museum Of Turkey, IMOGA

IMOGA, located on the Asian side of Istanbul at Ünalan, covers a six-storey, 2000 sqm building designed to serve various activities and purposes. The ground and lower two floors have an 1100 sqm potential area for exhibition, where the works in the museum’s permanent collection are displayed in an alternating fashion. On the first floor, continuing its production is Artess, Süleyman Saim Tekcan Studio. Ali Teoman Germaner’s Sculpture Studio is located on the second floor. The top floor is a multi-purpose area intended for art events and activities. IMOGA offers opportunity for the production of not only Visual Arts, but other branches of art as well.

The Museum has a world class archive system. The whole inventory is documented in digital format, forming the basis of the soon to open museum website. IMOGA additionally features, a framing and photography studio. The administrative offices, conference room and graphic design office are located on the top floor. Each floor has a studio flat, built to accommodate foreign artists who come to work in the art studios. The world wide recognition of the artworks produced and the fact that the studio has opened its facilities to international artists make IMOGA a global foundation.

At Artess Printmaking Studio, while Turkish and foreign artists are offered the chance to produce in various techniques such as etching, silk screen, linoleum and lithography, they also have the opportunity to benefit from the studio’s international knowledge and experience. Artess’ mentality of printmaking is not perceived as a technique of reproduction, but as a tool enabling a potential of various techniques to create an original work of art.

The quality and authenticity of the prints are under the guarantee of Artess. Reliability and ethical values are of utmost importance to Artess and IMOGA, with regard to the printmaking procedures by the artist and to the buyers of the prints. Because of IMOGA’s firmly established principles, production and sales are carried out with great care and control, protecting the rights of both the artist and the buyer.