Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan

Süleyman Saim Tekcan yoğun sanatsal üretimiyle, eğitimciliğiyle ve Türkiye’de özgün baskı resmin gelişimine katkılarıyla Türk sanat ortamında önemli yere sahip bir sanatçıdır.

Bugün 50 yıllık sanat yaşamını ardında bırakan Süleyman Saim Tekcan belleklerde özgün baskılarıyla yer etmiş olmasına karşın bu uzun sanatsal yaratım sürecinde desen, yağlı boya, suluboya ve bronz heykeller yapmıştır. SST çalışmalarında deneye öncelik taşıyan bir sanatçıdır ve özgün baskı alanında kendine özgü bir teknik geliştirmiştir.

Suleyman Saim Tekcan

 


Çocukluk yılları Karadeniz’de Trabzon’da geçen sanatçı 1958-1961 yılları arasında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nde öğrenci olur. Burada Refik Epikman, Şinasi Barutçu, Veysel Erüstün gibi hocalardan ders alır. SST devletin tanıdıdğı olanaklarla tiyatro, müzik, spor ve sanat alanlarında çeşitli imkanlar sunan bu kurumda sanatla iç içe yaşar, estetik bilgilerin yanı sıra gelecekte onun için çok önemli olan malzemeyi tanımayı ve kullanmayı, emeğin ve becerinin sanat yapıtına oluşumuna katkısını öğrenir.1970-1971 yıllarında Almanya’da Münih Akademisi başta olmak üzere bir çok sanat kurumunda özgün baskı ve özgün baskı eğitimi üzerine yaptığı çalışmalar sanatçının gerek eğitimciliğine gerekse sanatına yeni bir katkı getirir.

 


Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan  

Süleyman Saim Tekcan is an artist who has a unique place in the Turkish art setting with his intense artistic work and his contribution to the development of original prints in Turkey.

SST, who has spent over 45 years in artistic life and has been distinguished in the memories of people with his original prints, has also produced oil paint, watercolor, patterns and bronze sculptures during this long artistic creation period. SST is an artist who gives priority to experimentation in his works and has developed a technique distinctive to him in the area of original print.

Suleyman Saim Tekcan

The artist, whose childhood days were spent in Trabzon, enrolled as a student in the Ankara Gazi Education Institute. Department of Painting during 1958- 1961. In the Institute he was trained by professors such as Refik Epikman, Şinasi Barutçu, and Veysel Erüstün.

SST lived hand in hand with art in this institution which offered various opportunities in such areas as theater, music, sports and art with the resources provided by the government and apart from aesthetic knowledge he became acquainted with and learned to use materials and the function of labor and skill in the creation of a work of art which would be very important for him in the future.

Aside from his taking part as an educator in İstanbul Atatürk Education Institute during 1968-75 and in Mimar Sinan University Fine Arts Faculty during 1975-1998, the artist also undertook administrative posts by serving as the dean and department head, while initiating the art of engraving, lithography and serigraphy workshops in the institutions he served.

In 1970-71 the works he performed on original print and original print education in the Munich Academy in Germany and many other art institutions brought a new breath to the artist both as an educator and as an artist.